اعلام برنامه های جدید رنو و نیسان و میتسوبیشی برای بهبود اوضاع اتحاد

اعلام برنامه های جدید رنو و نیسان و میتسوبیشی برای بهبود اوضاع اتحاد